Hírek
Keresés

Dabas Televízió

Helyi piacok fejlesztésére nyílik pályázati lehetőség

Pest megyei piacok fejlesztésének támogatására írt ki pályázatot a Pénzügyminisztérium (PM) az önkormányzatok számára kétmilliárd forint értékben. 

A támogatás célja elsősorban piaci árusítóhelyek létesítése, fejlesztése és a piaci infrastruktúra kiépítése, amire 10-150 millió forintos támogatást igényelhetnek a főváros vonzáskörzetében fekvő, Pest megyei települések, valamint azok a 10 ezer lakosúnál nagyobb Pest megyei városok, amelyek nem jogosultak a Vidékfejlesztési Program hasonló célú támogatására.

A "Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén" című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2018. augusztus 27-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

Óvoda felújítás Tatárszentgyörgyön

A Pest megyei óvoda felújítási programban elnyert támogatásának köszönhetően, közel 35 millió Ft-ból kerül felújításra a  tatárszentgyörgyi Hétszínvirág Óvóda középső része. A kivitelezővel a szerződés aláírása  megtörtént. A felújítás során tetőfedési munkák, aljzatburkolat javítás, nyílászáró cserék, belső festés, csővezeték bontási és felújítási, illetve villanyszerelési munkák lesznek elvégezve.

20 éves korig vissza jár a KRESZ-vizsga díja

2018. július 1-jétől a kormány visszatéríti a KRESZ-tanfolyam és vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak.

A tanfolyam és a vizsga díjának megtérítése 25 ezer forintos értékhatárig jár, és abban az esetben is igényelhető, ha valaki a KRESZ vizsga után nem vesz részt azonnal gyakorlati oktatáson. A támogatást minden magyar állampolgár, illetve a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott személy veheti igénybe, aki 2017. július 01. napját követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

A támogatás iránti írásbeli kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál a közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül, elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani. 

Nyári szünet az óvodákban

A nyári időszakban 2 hetes zárva tartásra kerül sor a helyi óvodákban a takarítási, felújítási feladatok elvégzésére.

A Dabas-Gyóni Óvoda zárva tart július 30 és augusztus 10-e között, az ügyeletet a Dabasi Bóbita Óvoda biztosítja. Ezt kövezően a Bóbita Óvodában lesz szünet augusztus 13 és 24-e között, az ügyeletet a Gyóni Óvodában tartják. Ezen szisztéma szerint a sári városrészben előbb a Szivárvány Óvoda zár be, helyettesít a Napsugár Óvoda, majd augusztus második felében a Napsugár Óvoda zárva tartása alatt, a Szivárvány Óvodában fogadják a kicsiket.

Megszűnik a papíralapú takarékbetét az OTP Banknál

Az OTP Bank megszünteti a papír alapú megtakarítási formák nyitását. A betét könyveket továbbra is kezeli a bank, új befizetést azonban már nem lehet a papír alapú betétkönyvekben elhelyezni. 

2018. október 1-től már nem lehet új Megtakarítási betétkönyveket nyitni. A korábban nyitott Megtakarítási, Látra szóló, ill. Egyéves betétkönyvek esetében az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs. 2018. október 1-től a Megtakarítási, Látra szóló, ill. Egyéves betétkönyvekbe nem lehet további betétet elhelyezni és kifizetés csak a teljes összegre történhet, ilyenkor a betétkönyv megszűnik. Az ügyfelek a meglévő betétkönyvüket megtarthatják, azokat az OTP Bank továbbra is kezeli, az elhelyezett állomány kamatozik, és vonatkozik rá az OBA garancia is.

Egyesülnek a Bóbita és a Gyóni Óvodák

Dabas Város Önkormányzatának fenntartásában működő Dabasi Bóbita Óvodát és a Dabas-Gyóni Óvodát 2018. augusztus 1-jei hatállyal, egyesítéssel átalakítja, melynek során a Bóbita Óvoda beolvad a gyóni tagintézménybe. Az egyesítéssel létrejött intézmény augusztus 1-jétől a Dabasi Egyesített Óvodák nevet viseli.

 

Megújul az 500 Ft-os bankjegy

A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben megkezdett bankjegycsere programjának keretében megújul az 500 forintos címlet is.

Július 4-től válik törvényes fizetőeszközzé  a megújított 500 forintos bankjegy, ekkortól kezdődik a felkészülési időszak, az időszak lezárását követően, 2019. február 1-től fizethetünk majd a megújított 500 forintos címlettel. A következő hónapok legfontosabb feladata lesz a bankjegyelfogadó és feldolgozó gépek, automaták alkalmassá tétele az új bankjegy kezelésére.

A jelenlegi 500 forintos bankjegyeket 2019. október 31-ig használhatjuk vásárlásaink során, ezt követően az MNB bevonja azokat, így 2019. november 1-től már csak a megújított 500 forintos bankjegyekkel lehet majd fizetni. 

Dr. Katona Edit új helyen rendel

Dr. Katona Edit házi gyermekorvos rendelése a felújítási munkálatok okán ideiglenesen, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 1. emeletén, a 105-ös számú helységbe került. A rendelési idő változott! Hétfőn, kedden és pénteken délelőtt fél 9 és fél 12 között, míg szerdán 9-től fél 12-ig várja a betegeket a doktornő.  A csütörtöki napon 12 órától 15 óráig fogadja a pácienseket. Fontos, a kartonozóban nem kell jelentkezni.

Július 31-ig nem bünteti a NAV az online számlázás elmaradását

Július 1-től minden olyan számlát lát az adóhivatal, amelynek az áfa-értéke eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. A jogkövető, az átállásban partnerként közreműködő vállalkozásokat azonban nem éri joghátrány, ha az általuk használt számlázó-program esetleg még nem képes az online adatszolgáltatásra. 

A számlázó program működési problémáit nem értékelheti a vállalkozók terhére az adóhivatal, ez nemcsak az ügyfél-centrikussággal, de az online számla egyik fő céljával, az adminisztráció-csökkentéssel is ellentétes lenne. A NAV tehát július 31-ig nem bírságolja a mulasztást, ha a vállalkozás már regisztrált az Online Számla rendszerben és a számlaadatok az időszak végéig, utólag megérkeznek az adóhivatalhoz 

Változás az illeték törvényben

Az Illeték törvény változása miatt 2018. július 01-jétől kezdődően évente egy alkalommal, az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásra irányuló eljárás illetékmentes. Továbbra is illetékmentes a családi állapot változásából eredő névváltozás miatt indult eljárás, az eltulajdonított okmányok pótlása és a 18. életévét be nem töltött személy személyi- és lakcím igazolványának kiállítása.

Lerakták a szőlősi egészségház alapkövét

60 egészségügyi szakrendelő épül vagy újul meg a megyében a Pest megyei kompenzációs alap pályázati támogatásából.

Dabas Város Önkormányzata 89,6 millió forint támogatást nyert el a Dabasi-Szőlőkben Egészségház létesítésére annak érdekében, hogy a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő, valamint a védőnői tanácsadói ellátás infrastrukturális színvonala javuljon.

A támogatás célja az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése. A felhívásra Pest megyei települési önkormányzatok pályázhattak, a település adóerő-képességétől függően 85-95%-os támogatási intenzitás mellett. A támogatás mértéke 10-200 millió forint volt.

Dabas Televízió

Hírek

Médiaajánlat

Műsoraink

Műsorújság

RTV Dabas