• hirek1.png

Rendkívüli, hétvégi nyitvatartással segítik a kormányablakok a június 30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét.

Május utolsó hétvégéjétől június végéig Budapest és Pest megye valamennyi kormányablaka, vidéken pedig több mint 120 kijelölt kormányablak fogadja az ügyfeleket szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között; pünkösdvasárnap kivételével. Kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél cseréjét lehet intézni.

Nincs szükség előzetes időpontfoglalásra; A várakozással és ügyintézéssel együtt átlagosan 30-60 perc alatt elintézhető az okmánycsere. Akkor is érdemes felkeresni a kormányablakot – akár hétköznap, akár hétvégén –, ha a foglalható időpontok már beteltek.

A jogosítvány meghosszabbítása online is intézhető; Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosszabbítása az Ügyfélkapun keresztül online, automatikusan is megoldható, ha a háziorvos kiállította az orvosi alkalmassági engedélyt. A lejárt forgalmi engedélyek miatt nem a kormányablakokat, hanem a műszaki vizsgaállomásokat kell keresni.

Június 30-án valamennyi, a járványügyi veszélyhelyzet idején automatikusan meghosszabbított személyazonosító okmány érvényessége lejár. A határidő közeledtével egyre többen keresik fel a kormányablakokat, ezért bővítjük azok kapacitását. A hétvégi nyitvatartással június végéig 500 ezerrel több ügyfelet tudunk kiszolgálni. Kérjük, ne halassza az utolsó pillanatra okmányai megújítását, hiszen ezek a mindennapi élet számos területén – például banki ügyintézéskor, ajánlott levelek átvételekor – elengedhetetlenül fontosak!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének jelenlegi fontosabb tudnivalói (az égetésre vonatkozó önkormányzati rendeletek a jelenlegi szabályozások szerint a veszélyhelyzet végéig hatályosak):

Az 5.§-a alapján a település területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

A rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján az avar és a kerti hulladék égetését a 4-§ (1) d) pontjában foglalt ünnepnapok kivételével – március 15., húsvét vasárnap, húsvét hétfő, május 1., pünkösd vasárnap, pünkösd hétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24 - január 2. – hétfőtől szombatig az alábbi időtartamban lehet végezni:

a) minden év április 01-től október 31-ig hétfőtől péntekig: 08.00 - 20.00 óra, szombaton: 08.00 – 14.00 óra között,

b) minden év november 01-től következő év március 31-ig hétfőtől péntekig: 08.00 - 16.00 óra, szombaton: 08.00 – 14.00 óra között. 7.§ (1) bekezdése alapján a nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni.

Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét. Fentiek elismerésére 2022-ben is meghirdetésre kerül a „Kulturált Települési Környezet Díj” című pályázat.

Kulturált Települési Környezet Díj adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére szolgál.

A pályázatot 2022. szeptember 5-ig lehet benyújtani a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalban.

A pályázati kiírásról bővebben a www.pestmegye.hu oldalon olvashatnak.

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljeskörű népszámlálást. A magyar népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, köztük a gyűjtendő adatok körét népszámlálási tv. írja elő. A népszámlálási tv rendelkezései alapján az adatszolgáltatás kötelező, kivéve: az anyanyelvre és nemzetiségi kötődésre vonatkozó kérdések, a vallás és az egészségügyi állapotra, fogyatékosságra irányuló adatkör. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek az alábbi módon lehet eleget tenni:
I. időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;
II. időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;
III. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. szeptember 15. és szeptember 30. között postai úton valamennyi magyarországi címre népszámlálásról szóló felkérőlevelet fog küldeni. A levelek a címek alapján lesznek beazonosíthatók, ezért kérjük a lakosságot, hogy a minél hatékonyabb kézbesítést segítve, a házszámokat, többlakásos ingatlan esetén az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken, postaládákon.

A 2022. évi népszámlálás előkészületei már zajlanak, annak lebonyolításáról, a tudnivalókról rendszeres tájékoztatót adunk a város hivatalos honlapján, közösségi oldalain és a Dabasi Újságban is. Ezen forrásokon felül a KSH internetes oldalán is részletes tájékoztató olvasható.