Dabas Televízió
Keresés

Dabas Televízió

Változások a fogyasztóvédelmi panasz ügyintézésben

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása.

A változások legfontosabb célja, hogy a fogyasztók könnyebben intézhessék majd ügyeiket, valamint hatékonyabbá váljon az ellenőrzések és az eljárások rendszere is. Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok, másodfokon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. 

ügyeiket elektronikusan, ügyfélkapun keresztül is intézhetik. 

 

 

 

Új támogatás a kisgyermekes családoknak Ócsán

Ócsa Város Önkormányzata azon ócsai lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 2017. január 1. napján vagy azt követően születnek, és legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően hat hónapja életvitel szerűen Ócsán él és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A babacsomag kérelem igénybevételéhez szükséges nyomtatványt a szülők a védőnőktől kaphatják meg, de a nyomtatvány letölthető a  www.ocsa.hu oldalon. A kérelmet kitöltést követően az Ócsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján a szociális ügyintézőknél kell leadni. A kérelemhez szükséges bemutatni a gyermek születését követően kapott kórházi zárójelentést, és a kérelmet benyújtó szülő személyazonosító dokumentumait. 

Március 15-ig emelhetnek tőkét a KFT-k

Hamarosan lejár a korlátolt felelősségű társaságok egy éves türelmi ideje, hogy a Polgári törvénykönyv szabályozásához igazítsák alapító okiratukat, és a törzstőkét emeljenek.


2017. március 15-ig minden olyan KFT-nek, amelynek törzstőkéje korábban nem érte el az új jogszabályban előírt 3 millió forintot meg kell emelnie az alaptőkéjét, továbbá az alapító okiratát is a PTK-hoz kell igazítania.

Azok a cégek, amelyek nem teszik meg a változtatásokat átalakulhatnak, vagy kockáztatják a megszűnés lehetőségét.  

Közeleg a 2017-es GYIÖK választás Dabason


2017. április 7-én kerül sor a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjainak megválasztására.

A 15 és 22 év közötti dabasi fiataloknak most lehetőség adódik, hogy február 20 és március 20-a között ajánlószelvényeket gyűjtsenek. Minden körzetből 8 legtöbb ajánlást gyűjtő indulhat a választásokon, március 27-től indul a kampány időszak. A kampányban készülhetnek plakátok, szórólapok és a Rádió Dabas is lehetőséget ad a bemutatkozásra.

Április 3-án a jelöltek listájának közzétételét követően, április 7-én 10 órától zajlik a választás.

 

02.jpg

 

2017. február 19. Vasárnap
Zsuzsanna