• hirek1.png

Ebben a tanévben is meghirdetésre került a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer, melyhez számos település önkormányzata csatlakozott.

A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felső és középfokú tanulmányainak támogatása. A felsőoktatásban résztvevő nappalis hallgatók mellett, az érettségi előtt álló utolsó éves középiskolás tanulók pályázhatnak. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, kinyomtatva, és aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5-e. 

Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx