• hirek1.png

Tisztelt Ebtulajdonosok! A felelős állattartás szabályairól a korábbiakban már tájékoztatást adtunk Önöknek, ehhez kapcsolódóan azonban fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen előírásokkal kell tisztában lenniük az ebtartóknak kutyasétáltatás során. 

Belterület közterületén ebet kizárólag csak pórázon lehet vezetni, sétáltatni, valamint csak olyan személy vezetheti, aki képes irányítani, kezelni, illetve féken tartani házi kedvencét. A sétáltató személy felelőssége, hogy a kutya sem embert, sem pedig más állatot harapásával ne veszélyeztessen. A póráz nélküli kutyasétáltatás szabálysértési bírsággal sújtható, mely pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege pedig százötvenezer forint. 

A külterületek nagy része vadászterületnek is minősül egyben. Vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében elfoghatja vagy elejtheti a szabadon lévő kutyát, ha az eb tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség, valamint vadat űző vagy vadat elejtő kutya esetében, ha a vad sérelme másként nem hárítható el. Kivételt képeznek a felismerhető jellel ellátott, rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott vadász-, mentő-, vakvezető-, és terápiás kutyák. Aki tehát kutyáját természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja szabálysértést követ el, mely pénzbírsággal sújtható. 

Mivel közös célunk a közterületek tisztántartásának biztosítása, ezáltal a kutyasétáltatás során minden gazda kötelezettsége, hogy saját kutyája után a kutyaürüléket összeszedje. A Törvény 196. § (1) bekezdésének b) pontja szerint szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt álló kutya által közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik. Aki ezt megszegi köztisztasági szabálysértést követ el, mely szintén ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedően büntethető. A köztisztaság és az esetleges szankció megelőzése érdekében mindig tartsunk magunknál a sétáltatás során egy zacskót, abba szedjük össze kedvencünk ürülékét és a legközelebbi közterületi kukába helyezzük bele.