• hirek1.png

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljeskörű népszámlálást. A magyar népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, köztük a gyűjtendő adatok körét népszámlálási tv. írja elő. A népszámlálási tv rendelkezései alapján az adatszolgáltatás kötelező, kivéve: az anyanyelvre és nemzetiségi kötődésre vonatkozó kérdések, a vallás és az egészségügyi állapotra, fogyatékosságra irányuló adatkör. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek az alábbi módon lehet eleget tenni:
I. időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;
II. időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;
III. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. szeptember 15. és szeptember 30. között postai úton valamennyi magyarországi címre népszámlálásról szóló felkérőlevelet fog küldeni. A levelek a címek alapján lesznek beazonosíthatók, ezért kérjük a lakosságot, hogy a minél hatékonyabb kézbesítést segítve, a házszámokat, többlakásos ingatlan esetén az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken, postaládákon.

A 2022. évi népszámlálás előkészületei már zajlanak, annak lebonyolításáról, a tudnivalókról rendszeres tájékoztatót adunk a város hivatalos honlapján, közösségi oldalain és a Dabasi Újságban is. Ezen forrásokon felül a KSH internetes oldalán is részletes tájékoztató olvasható.