• hirek1.png

Új kerékpárút valósul meg Dabason, a Szabadság úton, a lakott terület határától a város közigazgatási határáig (Dabasi-szőlők, Árpád út) VEKOP 5.3.2-15-2020-00063 azonosító számú pályázat és a Széchenyi 2020 program keretében, 333,71 millió forint vissza nem térítendő támogatási összeg felhasználásával.

Ahogyan azt már korábban is tudattuk a lakossággal, Dabas Város Önkormányzata támogatást kapott a „Kerékpárút építése Dabason a Szabadság út mellett” című pályázatára. Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztálya az építési engedélyt kiadta.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásnak eredményeképpen a kerékpárút megépítésére 2022.06.21-én Vállalkozási szerződést kötöttünk a Stravaco Építőipari Kft-vel. A beruházás 2022 júniusában megkezdődik és 2023-ban elkészül.

A tervezett kerékpárút a Szabadság úton létesül, Dabas központját, mint térségi központot kapcsolja össze a távolabb fekvő belterületekkel: az Öregországúti és Dabasi-szőlősi lakott területtel. A fejlesztésnek köszönhetően a kialakított kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 3065 m lesz. Dabas lakott terület határától a közigazgatási határig vezet (Dabasi-szőlő, Árpád utca). Tekintettel arra, hogy a kerékpárút a közút burkolatán kívül halad, teljesen biztonságos közlekedést tesz lehetővé.

A kerékpárút hálózatunk fejlesztésével jelentősen hozzájárulunk majd a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek javulásához a térségben. Fontos célunk a település lakosainak figyelemfelkeltése. A beruházás mellett több szemléletformálási elemet is megvalósítunk a közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése érdekében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.