• hirek1.png

2011 után idén újra népszámlálást tartanak Magyarországon. A tizenhatodik népszámlálás eredetileg 2021. május 1. és június 28. között lett volna, de a járványhelyzet miatt több mint egy évvel elhalasztották.

A 2022. őszi népszámláláson mindenkiről kérdőívet kell kitölteni, aki Magyarországon él. Azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, valamint a külföldi állampolgárokról is, ha legalább három hónapja Magyarországon tartózkodnak.

Minden háztartásban ki kell tölteni egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet, ahányan a lakásban laknak. Az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a dokumentumot.
A népszámlálás hivatalos oldalán tisztázták azt is, hogy a népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a tényleges élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a felkérő levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben. A levélben a népszámlálásról szóló információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is lesz, aminek segítségével minden háztartás online ki tudja tölteni a kérdőívet.
A kérdésekre kötelező a válaszadás, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozóknál, ezek esetében önkéntes a kitöltés.

Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket. Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet. November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg. A népszámlálás „eszmei időpontja” 2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk.

A KSH oldalán arra hívták fel a figyelmet, hogy „a népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.” A statisztikai törvény alapján közigazgatási bírsággal sújtható az, aki kötelező hivatalos statisztikai adatszolgáltatást nem vagy nem az előírt határidőre teljesíti, vagy a hivatalos statisztikai célú adatátvételre, adatátadásra vonatkozó kötelezettségét megszegi. A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig terjedhet.