Hírek
Keresés

Dabas Televízió

Áprilisban beiratkozás a 2017/2018-as tanévre az általános iskolákban

Magyarországon a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Beiratkozás ideje a dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolában:  

2017. április 20. (csütörtök) 8-19 óra között 

2017. április 21. (péntek) 8-18 óra között 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. A körzetekről az iskolák kifüggesztésein tájékozódhatnak. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges, fejlettség elérését tanúsító igazolást, valamint a különleges helyzetet igazoló dokumentumokat kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

Megjelent a madárinfluenza járvány minimum feltételeit tartalmazó határozat

2017. február 17-én megjelent a baromfitelepek járványvédelmi minimum feltételeit tartalmazó Országos Főállatorvosi határozat. Az előírás célja a baromfiállományok, különösen a szabadtartású víziszárnyas telepek járványügyi biztonságának fokozása a madárinfluenza vírus okozta károk csökkentése és a későbbi kockázatok mérséklése érdekében.

A járványvédelmi minimum feltételeket tartalmazó 3/2017-es Országos Főállatorvosi határozat letölthető .
A szabálygyűjteményt a szakhatóság a Baromfi Termék Tanáccsal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával egyeztetve állította össze.

A madárinfluenza vírus hazai megjelenése a gazdálkodók és a teljes magyar baromfiágazat számára súlyos közvetlen és közvetett veszteségeket okoz. A betegség terjedésének megakadályozását, valamint a védekezést jelentősen nehezíti a vadmadár állomány nagyfokú fertőzöttsége, helyenként a baromfiállományok sűrűsége, valamint az állattartó telepek gyenge járványvédelmi szintje.

A fertőződés és az állományok közötti terjedés megakadályozásához elengedhetetlen az állattartó létesítmények járványvédelmi zártságának fokozása. Ennek érdekében a főállatorvosi határozat részletesen tartalmazza a legfontosabb előírásokat. A mától érvényes utasítás szerint a betelepítés várható időpontjáról legalább 3 héttel korábban írásban tájékoztatni kell az illetékes hatóságot. A takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani, nyílt vízből pedig tilos itatni.

Egy telepre kizárólag akkora állományt lehet betelepíteni, amelynél biztosítható, hogy szükség esetén minden állat bezárható legyen. A határozat tartalmazza a zárt építmények víziszárnyasok, illetve egyéb szabadon tartott baromfik sűrűségnek megfelelő minimum alapterületét is.

forrás: kormany.hu

Változások a fogyasztóvédelmi panasz ügyintézésben

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása.

A változások legfontosabb célja, hogy a fogyasztók könnyebben intézhessék majd ügyeiket, valamint hatékonyabbá váljon az ellenőrzések és az eljárások rendszere is. Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok, másodfokon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. 

ügyeiket elektronikusan, ügyfélkapun keresztül is intézhetik. 

 

 

 

Forgalomban az új kettő- és ötezer forintos bankjegy

Március 1-jétől megjelentek a hazai készpénz forgalomban a megváltozott dizájnú 2000 és 5000 Ft-os bankjegyek.

A sárga ötezres és barna szélű kétezres a következő hónapokban kiváltja a régi pénzeket, amelyeket augusztusig bevon a Magyar Nemzeti Bank. Az új pénzek biztonsági elemei korszerűbbek lettek a korábbinál, ezáltal nehezebb hamisítani őket.

A régi ötezressel és kétezressel utoljára július 31-én fizethetnek, augusztus 1-jétől már csak az újat fogadják el. Akinél még marad a korábbi bankjegyből, azt három évig a bankokban és a postán ingyen újra cserélheti, az MNB pedig egészen 2037. július 31-ig beváltja.

Új támogatás a kisgyermekes családoknak Ócsán

Ócsa Város Önkormányzata azon ócsai lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 2017. január 1. napján vagy azt követően születnek, és legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően hat hónapja életvitel szerűen Ócsán él és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A babacsomag kérelem igénybevételéhez szükséges nyomtatványt a szülők a védőnőktől kaphatják meg, de a nyomtatvány letölthető a  www.ocsa.hu oldalon. A kérelmet kitöltést követően az Ócsai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján a szociális ügyintézőknél kell leadni. A kérelemhez szükséges bemutatni a gyermek születését követően kapott kórházi zárójelentést, és a kérelmet benyújtó szülő személyazonosító dokumentumait. 

Plüssöket várnak az Örkényi Szabadidőközpontban

Az Örkényi Szabadidőközpontban nagy meglepetéssel készülnek a gyerekek számára. Ha van egy megunt, „kinőtt” plüss játék, ami csak a helyet foglalja otthon, szívesen befogadják a szabadidő központban a játszó, és gyermekkuckó számára. Aki elhozza régi játékát, annak sorsjeggyel kedveskednek, mely kihúzásra kerül a Városi Gyermeknap alkalmával. A plüssöket eljuttatni a Szabadidőközpont nyitvatartási idejében lehet.

Március 15-ig emelhetnek tőkét a KFT-k

Hamarosan lejár a korlátolt felelősségű társaságok egy éves türelmi ideje, hogy a Polgári törvénykönyv szabályozásához igazítsák alapító okiratukat, és a törzstőkét emeljenek.


2017. március 15-ig minden olyan KFT-nek, amelynek törzstőkéje korábban nem érte el az új jogszabályban előírt 3 millió forintot meg kell emelnie az alaptőkéjét, továbbá az alapító okiratát is a PTK-hoz kell igazítania.

Azok a cégek, amelyek nem teszik meg a változtatásokat átalakulhatnak, vagy kockáztatják a megszűnés lehetőségét.  

Elindult a nevezés a 3. Gyóni Géza Országos Versmondó Találkozóra

Dabas Város Önkormányzata és a Kossuth Kulturális Központ és Könyvtár „Az élet szeretője” címmel meghirdeti a III. Gyóni Géza Országos Vers- és Prózamondó Találkozót nem hivatásos versmondók részére. A résztvevők egy Gyóni Géza verssel és egy Gyóni Géza kortárs magyar költő versével, vagy prózájával jelentkezhetnek. 

Nevezési kategóriák:

  • általános iskola 7-8. osztály
  • középiskola
  • felnőttek (18 – 60 év)
  • szépkorúak (60 év felett)

A találkozóra 2017. április 22-én 10 órakor kerül sor.  Nevezni 2017. március 31-ig van mód, a nevezési lapot a www.dabas.hu oldalon találják. 

A nevezési lapot a következő címre kérjük küldeni:
- postán: Kossuth Művelődési Központ, 2370. Dabas, Szt. István u. 58.
- e-mailben:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az e-mail „Tárgy” címe: III. Gyóni Géza versmondó.

Közeleg a 2017-es GYIÖK választás Dabason


2017. április 7-én kerül sor a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjainak megválasztására.

A 15 és 22 év közötti dabasi fiataloknak most lehetőség adódik, hogy február 20 és március 20-a között ajánlószelvényeket gyűjtsenek. Minden körzetből 8 legtöbb ajánlást gyűjtő indulhat a választásokon, március 27-től indul a kampány időszak. A kampányban készülhetnek plakátok, szórólapok és a Rádió Dabas is lehetőséget ad a bemutatkozásra.

Április 3-án a jelöltek listájának közzétételét követően, április 7-én 10 órától zajlik a választás.

Országgyűlési képviselői fogadóóra

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy március 1-jén, szerdán, 17.00–19.00 óráig képviselői fogadóórát tart Pánczél Károly országgyűlési képviselő a dabasi Polgármesteri Hivatal földszinti termében.

Iskolai előkészítő a Gyóni Géza Általános Iskolában


A Gyóni Géza Általános Iskola ebben az évben is várja a leendő első osztályosokat az előkészítő foglalkozásokra, ahol a nagycsoportosok kipróbálhatják milyen iskolásnak lenni.

Az első foglalkozásokra február 23-án és március 2-án kerül sor.A foglalkozások délután fél 5-tő 5 óráig tartanak majd.

Kérjük részvételi szándékukat jelezzék az iskolában a 06-29-367-391-es telefonszámon.

Dabas Televízió

Hírek

Médiaajánlat

Műsoraink

Műsorújság

RTV Dabas