Hírek
Keresés

Dabas Televízió

Ünnepnapokon a hulladékszállítás szünetel Dabason

Az Országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így idén április 14-től négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.

Dabas településen a hulladék elszállítása ünnepnapokon – ahogyan azt korábban kérték – szünetel. Az ünnepnapok alatt felgyülemlett, dupla mennyiségű szemét elszállítására a következő héten kerül sor, így a gyűjtőedényeket reggel 7-ig szíveskedjenek kihelyezni. 

Az edényekből maximum a QR-kódos matricán feltüntetett mennyiség duplája kerül elszállításra. 

Megnövekedett a szabadtéri tüzesetek száma

A száraz időjárás miatt megemelkedett a szabadtéri tűzesetek száma városunkban. A tüzek 99%-a emberi gondatlanságból, figyelmetlenségből, a szabályok be nem tartásából keletkezik. 

Ha néhány egyszerű szabályt betartjuk, nem veszélyeztetjük lakókörnyezetünket és elkerülhetjük a bajt. Csak ott szabad tehát zöldhulladékot égetni, ahol az önkormányzati rendelet ezt megengedi. A tüzet soha ne hagyják felügyelet nélkül, gondoskodjunk megfelelő oltóanyagról és az oltást segítő kéziszerszámról. Ha feltámad a szél, a tüzet azonnal oltsuk el.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a rendeletben ne engedélyezett időben végzi a zöldhulladék tüzelését, 20-50 ezer Ft közötti bírsággal büntethető. Aki engedély nélkül éget közterületen, 50 ezertől félmillió Ft-ig terjedő bírságot kaphat. Ha a tűzoltókat is be kell vonni az oltásba, akkor hárommillió Ft-ra is növekedhet a kiszabható büntetés

Egészségnap a Jahn Ferenc Kórházban

ISMÉT EGÉSZSÉGNAP A DÉL-PESTI KÓRHÁZBAN - Ingyenes lakossági szűrővizsgálatok március 25-én (szombat) 9-14 óráig.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet sok szeretettel vár minden érdeklődőt 2017. március 25-én, reggel 9 órától délután 14 óráig tartó Egészségnapjára.

Figyelem! A szűréseken történő részvételhez érvényes TAJ kártya, lakcímkártya és személyazonosító igazolvány szükséges! A vizsgálatokra való bejelentkezés érkezési sorrendben történik, előzetes regisztráció nincs.

További információk és részletes program: www.delpestikorhaz.hu

Alkotói pályázatot hirdet az Országos Tűzmegelőzési Bizottság

Alkotói pályázatot hirdetett az Országos Tűzmegelőzési Bizottság (OTB). Az az óvoda, illetve általános iskola, ahonnan a legtöbb pályamű érkezik, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2017” címet, amely együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az iskolában/óvodában tartandó bemutatójával és tűzvédelmi oktatás megtartásával. 

A tűzvédelmet a középpontba állító pályázat célja, hogy a gyerekek kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas, egyben veszélyes világát. Ezt megtehetik magának a hivatásnak a bemutatásával, egy-egy tűzoltói beavatkozás ábrázolásával ugyanúgy, mint bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó alkotással.

A bírálóbizottság a felmenő rendszerű pályázatra érkező műveket alkotóik kora alapján három csoportban értékeli: külön a 6-10, a 11-14, valamint a 15-18 éves diákok által készített munkákat. Az általános és középiskolásoktól szabadkézi grafikát, számítógépes grafikát, vers, mese vagy egyéb kézműves alkotást várnak, az óvodások szabadkézi rajzokkal pályázhatnak, méghozzá A4-es vagy A3-as méretű alkotásokkal.

Ami a pályázati anyagok benyújtási módját illeti: a szabadkézi rajzoknak és az egyéb kézműves alkotásoknak eredetiben, személyesen vagy postai úton kell megérkezniük, a többi kategóriában e-mailen küldhetők a munkák a fővárosi, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok részére. Meg kell adni a pályázó nevét, életkorát (a pályázat beérkezésének napján betöltött életkort), e-mail címét és telefonos elérhetőségét. A művek mellé a szülő vagy gondviselő hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell.
 
Az alkotások benyújtásának határideje 2017. május 21-e. Az eredményhirdetést június 2-án, az országos díjátadót pedig június 9-én tartják, utóbbit a Fővárosi Nagycirkuszban, ahová a megyei díjazottakat és családtagjaikat is meghívják. 

Az az iskola vagy óvoda, ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2017” címet. Ebben az létesítményben a tűzoltóság egy bemutatót tart, amelyen lesz füstsátor, a tűzoltók oltanak tálca- és olajtüzet, és megmutatják azt is, hogyan aprítanak fel egy autót. Mindezek mellett a gyerekeknek tűzvédelmi oktatást is tartanak.

forrás: katasztrofavedelem.hu  

Határozatlan idejű tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarország területén

Magyarország földművelésügyi minisztere 2017. március 3-án átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A hazai erdőkben számos helyen fokozott tűzveszély alakult ki az erősödő nappali felmelegedés, valamint a szeles időjárásnak köszönhetően, ezért a minisztérium határozata alapján az erdőkre és fásításokra általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A tilalom idején tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is. Kérjük égő cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el!

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható.

Felhívás! - Gázszolgáltatás szünet Ócsán

2017. április 26-án 06.00 órától 22.00 óráig az alábbi településeken a gázszolgáltatás a Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt szünetel:

Dunaharaszti, Alsónémedi, Ócsa

Kérjük szíveskedjen, a gáz leágazó vezetékébe épített első elzárószerelvényt és a gázmérőnél felszerelt elzárócsapot elzárt állapotba fordítani!

A gázszolgáltatás újraindításáról dolgozóink tájékoztatni fogják!

A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését kérjük, az üzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítségét köszönjük.

Ifjúsági Garancia Program 2017

Ismét elérhetővé válik az Ifjúsági Garancia Program, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 4,2 milliárd forintból valósít meg a Közép-magyarországi régióban.

A programban olyan fiatalok jelentkezését várják, akik jelenleg nem tanulnak, se nem dolgoznak. A szakképzetlen fiataloknak a tanácsadás mellett lehetőséget nyújtanak a gazdaság igényeihez igazodó szakképzés megszerzésére.

A programról bővebben a Pest Megyei Kormányhivatal a pest.munka.hu oldalán és a Járási Hivatal munkaügyi osztályán tájékozódhatnak. 

Óvodai és Iskola beiratkozás dátumai

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Dabas Város Önkormányzata által fenntartott óvoda valamennyi épületébe a 3. életévét betöltő gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 24-26. napján, hétfőtől-szerdáig 8.00-16.00 óra között lehet beíratni.

A dabasi általános iskolákban a leendő első osztályosok beiratkozására 2017. április 20-án csütörtökön, 8 és 19 óra között, míg 2017. április 21-én pénteken, 8 és 18 óra között várják a kedves szülőket.

A beíratáskor vigyék magukkal a gyermek személyi okmányait, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

Áprilisban beiratkozás a 2017/2018-as tanévre az általános iskolákban

Magyarországon a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Beiratkozás ideje a dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolában:  

2017. április 20. (csütörtök) 8-19 óra között 

2017. április 21. (péntek) 8-18 óra között 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. A körzetekről az iskolák kifüggesztésein tájékozódhatnak. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges, fejlettség elérését tanúsító igazolást, valamint a különleges helyzetet igazoló dokumentumokat kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

Május 10-ig küldehetik be jelölésüket az Év praxisa díjra

Hetedszer hirdetik meg „Az év praxisa a Kárpát medencében„ pályázatot, melyet az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal hirdetett meg tavaly december végén. Május 10-ig keresik a hivatásuknak élő háziorvosokat és nővéreket, határon innen és határon túl.

Idén is csakúgy, mint tavaly, a hazai praxisok mellett a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi, és a vajdasági magyar orvosok is bekerülnek a díjazottak közé!

Az év praxisa a Kárpát medencében„ díjat 10-10 háziorvos nyerheti el- munkatársaival, a nővérekkel együtt. Az ő megbecsülésüket, presztízsüket szeretnék erősíteni, így az emberséges és a szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű orvos-beteg kapcsolatokra és a háziorvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretnék irányítani a nyilvánosság figyelmét.

Portálukon (www.evpraxisa.hu) a páciensek személyes történetei olvashatók helytállásról, gyógyításról és gyógyulásról, lelkiismeretről, hivatásról.

Megjelent a madárinfluenza járvány minimum feltételeit tartalmazó határozat

2017. február 17-én megjelent a baromfitelepek járványvédelmi minimum feltételeit tartalmazó Országos Főállatorvosi határozat. Az előírás célja a baromfiállományok, különösen a szabadtartású víziszárnyas telepek járványügyi biztonságának fokozása a madárinfluenza vírus okozta károk csökkentése és a későbbi kockázatok mérséklése érdekében.

A járványvédelmi minimum feltételeket tartalmazó 3/2017-es Országos Főállatorvosi határozat letölthető .
A szabálygyűjteményt a szakhatóság a Baromfi Termék Tanáccsal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával egyeztetve állította össze.

A madárinfluenza vírus hazai megjelenése a gazdálkodók és a teljes magyar baromfiágazat számára súlyos közvetlen és közvetett veszteségeket okoz. A betegség terjedésének megakadályozását, valamint a védekezést jelentősen nehezíti a vadmadár állomány nagyfokú fertőzöttsége, helyenként a baromfiállományok sűrűsége, valamint az állattartó telepek gyenge járványvédelmi szintje.

A fertőződés és az állományok közötti terjedés megakadályozásához elengedhetetlen az állattartó létesítmények járványvédelmi zártságának fokozása. Ennek érdekében a főállatorvosi határozat részletesen tartalmazza a legfontosabb előírásokat. A mától érvényes utasítás szerint a betelepítés várható időpontjáról legalább 3 héttel korábban írásban tájékoztatni kell az illetékes hatóságot. A takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani, nyílt vízből pedig tilos itatni.

Egy telepre kizárólag akkora állományt lehet betelepíteni, amelynél biztosítható, hogy szükség esetén minden állat bezárható legyen. A határozat tartalmazza a zárt építmények víziszárnyasok, illetve egyéb szabadon tartott baromfik sűrűségnek megfelelő minimum alapterületét is.

forrás: kormany.hu

Dabas Televízió

Hírek

Médiaajánlat

Műsoraink

Műsorújság

RTV Dabas